Særegenheter i grenseområdet

Noe av det fascinerende med Bodensjøen er at den er så internasjonal med de tre landene som grenser til sjøen. Til tross for EU og Schengen-avtalen, er det en del ting man må passe på i denne grenseregionen.

Pass
Reglene er noe forskjellig innad i landene, men det spiller ingen rolle i praksis. Når man beveger seg over grensen og ved opphold i utlandet, må du ha med deg egnede identifikasjonspapirer (identitetskort eller pass). Dette gjelder også for EU-borgere i et annet EU-land. Hvis du kommer fra et land som plikter å ha visum og du har et slikt, er dette gyldig i Tyskland, Østerrike, Sveits og Liechtenstein.

Innførsel av varer
Alle opplysningene gjelder varer til egen bruk når man er turist. For kommersiell innføring og for innbyggere som bor på grensen, gjelder det egne regler. Prinsipielt gjelder det nasjonale regelverket i landet du fører inn varene til, ikke der du kjøpte de, også mellom EU-land. Dette må man f.eks. passe på ved enkelte legemidler og fyrverkeri.

Innførsel til EU fra Sveits: Innførsel til Sveits fra EU:
1 l brennevin + 4 l vin + 16 l øl 1 l brennevin + 5 l vin
200 sigaretter 250 sigaretter
Full tank + 10 liter på reservekanne Full tank + 25 liter på reservekanne
Andre varer til en verdi av 300 € Andre varer til en verdi av 300 SFR
(inkludert ovennevnte varer)

Hunder
Du får ta med hund som reisefølge hvis den har en microchip, er rabiesvaksinert og hvis du har et EU-husdyrpass eller en veterinærattest.

Telefon & mobil
Retningsnummer for de enkelte landene:

+49 Tyskland +43 Østerrike +41 Sveits

Mobilnettene har ofte dekning over grensene, derfor bør du slå av automatikk-modus, og heller slå på manuelt søk etter nettverk, for å unngå å bruke et dyrere nettverk. Hvis du har lagret telefonnummer uten internasjonale retningsnummer, kan du ikke bruke disse i det utenlandske nettverket. Innkommende anrop i utenlandske nettverk må du betale for.

Valuta
I Østerrike og i Tyskland er det euro som gjelder, i Sveits er det sveitsiske franc. Kursen er på ca.

1 EUR = 8,70 NOK 1 SFR = 8,30 NOK 1 EUR = 1,05 SFR

I Sveits kan du som regel betale med euro overalt og også få vekselpengene i euro tilbake, men da ofte med en dårligere kurs. I Østerrike og i Tyskland godtas francs sjelden, og i tilfelle får du vekselpengene tilbake i euro.