Informasjon om pakketurer

Informasjonsskjema til den reisende om pakketurer
i henhold til § 651a i den tyske loven.

Kombinasjonen av de reisetjenester vi tilbyr er en pakketur i henhold til retningslinjer fra EU 2015/2302.

Dette betyr at du kan benytte deg av alle EU-rettigheter som gjelder for pakketurer. Selskapet Best-BikeTours GmbH bærer det fulle ansvaret for rettmessig gjennomføring av hele pakketuren.

I tillegg garanterer selskapet Best-BikeTours GmbH den lovlig nødvendige sikkerheten for tilbakebetaling av utgiftene dine, dersom transporten er inkludert i pakken, for å sikre din returtransport i tilfelle konkurs.

De viktigste rettighetene i henhold til direktiv (EU) 2015/2302

 • De reisende får all vesentlig informasjon om pakkereisen før de undertegner kontrakten på reisen.
 • Minst en representant av selskapet er alltid ansvarlig for rettmessig levering av alle reisetjenester som er inkludert i kontrakten.
 • De reisende får et nødnummer eller informasjon om en adresse de kan kontakte turoperatøren eller reisebyrået gjennom.
 • De reisende kan overføre pakkereisen til en annen person innen en angitt frist og muligens mot ekstra kostnad.
 • Prisen på pakkereisen kan bare økes dersom visse kostnader (for eksempel drivstoffpriser) øker, og dersom dette uttrykkelig er bestemt i kontrakten, og i hvert fall inntil 20 dager før pakkereisen begynner. Overstiger prisøkningen 8% av pakkeprisen, kan den reisende trekke seg fra kontrakten. Dersom en turoperatør forbeholder seg retten til å øke prisen, har den reisende retten til å redusere prisen dersom de tilsvarende kostnadene skulle synke.
 • Reisende kan trekke seg fra kontrakten uten å betale et avbestillingsgebyr og vil motta full tilbakebetaling av alle betalinger dersom en av de vesentlige komponentene i pakketuren blir endret betydelig - med unntak av prisen. Hvis entreprenøren som er ansvarlig for pakkereisen avbryter pakkereisen før pakkereisen begynner, har de reisende rett til refusjon av kostnader og eventuelt erstatning.
 • Hvis det oppstår eksepsjonelle omstendigheter, kan den reisende trekke seg fra kontrakten uten å betale et avbestillingsgebyr før pakkereisen starter, for eksempel hvis det er alvorlige sikkerhetsproblemer på destinasjonen og hvis dette kan påvirke pakkereisen betraktelig.
 • I tillegg kan reisende trekke seg fra kontrakten når som helst før pakketuren begynner, mot betaling av et passende og rimelig avbestillingsgebyr.
 • Hvis reisen er påbegynt og vesentlige deler av den ikke kan gjennomføres i samsvar med avtalen, skal den reisende tilbys rimelige alternativer uten ekstra kostnader. Den reisende kan trekke seg fra kontrakten uten å betale et avbestillingsgebyr (i Forbundsrepublikken Tyskland kalles denne retten "oppsigelse") hvis tjenester ikke leveres i samsvar med kontrakten og dette har en betydelig innvirkning på tilbudet av de avtalte reisetjenestene, og dersom turoperatøren ikke kan avhjelpe situasjonen.
 • Den reisende har rett til prisavslag og / eller kompensasjon hvis reisetjenestene ikke blir levert eller ikke blir utført rettmessig.
 • Turoperatøren hjelper den reisende hvis han er i trøbbel.
 • I tilfelle konkurs fra reisearrangøren eller - i noen medlemsstater - reisebyrået, vil betalinger bli refundert. Dersom turoperatøren eller, om relevant, reisebyrået, går konkurs etter starten av pakketuren og transporten er en del av turen, garanteres hjemtransport for de reisende. Best-BikeTours GmbH har tegnet konkursbeskyttelse med R + V Allgemeine Versicherung AG. Reisende kan kontakte R + V Allgemeine Versicherung AG (Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden, +49 611 533 5859, info@ruv.de) i tilfelle de blir nektet tjenester på grunn av konkursen fra Best-BikeTours GmbH.

Nettsted hvor direktiv (EU) 2015/2302 kan finnes i skjema oversatt til nasjonal lov:  www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de.

Ved motsetninger mellom de ulike versjonene av dette informasjonsskjemaet, beviser den opprinnelige teksten på tysk.